Zakelijke conflicten oplossen met de hulp van een mediator 

De spanningen kunnen bij zakelijke conflicten nog weleens hoog oplopen. Zeker als er veel geld in het spel is. Mensen hebben vaak de neiging heel erg in de verdediging te schieten en hebben daarbij moeite om zich in te leven in de situatie van de tegenpartij.  

Mediator uitkomst 

In zulke gevallen is het een ideale oplossing om een mediator in te schakelen. Voordat het conflict echt uit de hand begint te lopen, kan een mediation culemborg ervoor zorgen dat beide partijen toenadering tot elkaar kunnen vinden.  

Op een productieve manier wordt er dan met behulp van een mediator gewerkt naar een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven. Bij een zakelijk conflict kan een mediator met beide partijen in gesprek gaan. Na het verkrijgen van de benodigde informatie kan hij sturing geven aan het proces en ervoor zorgen dat er vanuit beide kanten begrip voor elkaar ontstaat.  

Begrip van beide kanten 

Voordat er wordt overgegaan tot het inhuren van een mediator middelburg is het van belang dat beide partijen vooraf begrijpen dat er enkele voorwaarden aan verbonden zullen zijn. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een mediator in te huren als er niet mee in gesprek wordt gegaan of als er maar halve informatie wordt gegeven.  

Het is daarom van belang dat beide partijen begrijpen dat vertrouwelijke informatie binnen de muren van de mediaton moet blijven en dat er alleen tot een uitkomst gekomen kan worden als beide partijen vrijwillig besluiten mee te doen. Alleen dan zal een mediator zijn of haar waarde kunnen tonen.